Het Team

Welkom bij het Wormenkrukje!
Wij redden het gft-afval van de restafvalbak.
Fijn dat je ons op onze reis vergezelt!